ഒൻപതു മണി വാർത്ത | 9 AM News | September 04, 2023

0 views
0%#malayalamnewslive #manoramanewslive
#Keralanews #malayalambreakingnews

Watch Manorama News Channel Live Stream for Latest Malayalam News Updates, Breaking News, Political News and Debates, Kerala Local News, Mollywood Entertainment News, Business News and Health News.

Follow us: Official website www.manoramanews.com

Stay Tuned For the Latest News Updates and In-Depth Analysis of News From Kerala, India and Around the World!

Follow Us
Facebook:
Twitter :
Instagram:
Helo :
ShareChat :

Download Mobile App :
iOS:
Android:

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Nattupacha

Watch the latest Episodes of ManoramaNews ParayatheVayya

Watch the latest Episodes of ManoramaNews NiyanthranaRekha

Watch the latest Episodes of ManoramaNews GulfThisWeek

Watch the latest Episodes of ManoramaNews ThiruvaEthirva

Watch the latest Episodes of ManoramaNews NereChowe

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Fasttrack

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Selfie

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Veedu

Manorama News, Kerala’s No. 1 news and infotainment channel, is a unit of MM TV Ltd., Malayala Manorama’s television venture. Manorama News was launched on August 17, 2006. The channel inherited the innate strengths of the Malayala Manorama daily newspaper and its editorial values: accuracy, credibility and fairness. It raised the bar in Malayalam television news coverage and stands for unbiased reporting, intelligent commentary and innovative programs. MM TV has offices across the country and overseas, including in major cities in Kerala, Metros and in Dubai, UAE.

From:
Date: September 4, 2023

7 thoughts on “ഒൻപതു മണി വാർത്ത | 9 AM News | September 04, 2023

 1. കള്ളന്‍റെ സൗകര്യമനുസരിച്ചാണോ ED യുടെ അന്വേഷണം ?? മൊയ്തീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണം

 2. ക്ഷേമനിധി എന്തിന് വേണ്ടി ?
  12വർശ്ശത്തിന് േഷമുള്ള വീടുകൾക്ക് ഒരു ശതമാനം സെസ് വാങ്ങി ക്ഷേമനിധിയിലെക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നതു തൊഴിലാളി ത ക്ക് പെൻ ശൻ നൽകാനെന്നും
  കേരളത്തിൽ വീട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്
  കാശ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു നല്ല വീട് എടുത്തയാൾക്ക് പിന്നീട് അയാൾ നികുതി പോലും അടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആയിരക്കണക്കിന്ന് പാവങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്
  അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിഴിയാനെല്ലാതെ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് ആവുന്നില്ല.

 3. Jaik ചിന്ത ജെറോമിനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്തായാലും നല്ല മാർജിനിൽ തന്നെ തോൽക്കും ജെയ്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *