හිරු සවස 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM LIVE | 2023-09-09 | Hiru News

0 views
0%හිරු සවස 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM LIVE | 2023-09-09 | Hiru News

This video was uploaded for news reporting purposes…

𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 𝗡𝗢𝗪 :
Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal.
𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗪 :

𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗨𝗦 𝗢𝗡
» Like us on Facebook :
» Follow us on Instagram :
» Follow us on TikTok :
» Follow us on Twitter :
» Follow us on Threads :

𝗛𝗶𝗿𝘂 𝗡𝗲𝘄𝘀 – 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵
» 𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗪 :
» Like us on Facebook :
» Follow us on Instagram :
» Follow us on Threads :
» Follow us on Twitter :

හිරු නිව්ස් Telegrame Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න
» Join Now :

#HiruNews #HiruNews655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #HiruSinhalaNews #HiruNewsDigital #HiruNewsLive #FacebookLive #YouTubeLive #SriLankaNo1NewsChannel #HiruNewsSriLanka #HiruNewslk #TruthAtAllCosts #LKA #SriLanka #SriLankaNews #TrendingNews #ViralNews

From:
Date: September 9, 2023

16 thoughts on “හිරු සවස 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM LIVE | 2023-09-09 | Hiru News

  1. mona pakatada yako sensitive scene kiyala video eka block karanne. daapan apita balanna. nethham oya hutthe news eka nokiya indapan. thoge channel eka witharak neme huththo thiyenne apita news balanna.

  2. හිරු වගේ රටේ පිලිගත් මාධ්‍යකින් ඉල්ලන අසරණ ඉල්ලීමක්……2023 අ.පො.ස උසස් පෙළ ලියන දරුවන්ට සාධාරණය ඉටුවිය යුතු බව රටට කියන්න…..මෙතෙක් වූ රටේ සියලු ප්‍රමාද වීම මෙවර දරුවගෙන් පමණක්ම පිරිමසා නොගත යුතු බව……ඔබ කරන ඒ උපකාරය හදවතේ නොමැකෙන තැනක පවතී….. ස්තූතිය!

  3. සී අයි,ඒ මගින් රට පුරා ඇති සියලු සම පැහැපත් වෙන අනුමැතියක් නැති සියලු ක්‍රීම් සහ ටැබ්ලට් ඉන්ජක්සන් නවතා දමන්න පියවර ගන්න ලෙස ඉල්ලා සිටිමි,අසරන අය දුර දිග නොහිතා කරන දේවල් නිසා කී දෙනෙක් විනාසයකට පත් වෙනවාද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *